Sprang på en film via Mitch625Twitter.

Arbetet med att sätta den ca 120 meter höga spiran på toppen av det nya World Trade Centret som byggs, filmades med en GoPro-kamera fastsatt i spiran. Imponerade bilder.