Eftersom vårt liv är som det är just nu så har jag avbokat testet imorgon eftersom vi ska på sjukhuset på morgonen och sen igen på eftermiddagen. Men jag tänkte ändå ge lite info angående den. Fick nämligen ett mail idag om hur testet kommer gå till.


Att tänka på före besöket:
Avstå från träning samma dag.
Undvik att äta en större måltid närmaste timmen före.
Rök eller snusa inte den närmaste timmen före.
Ta med dig ombyteskläder, t-shirt och shorts eller liknande.
Ta med tvål och handduk om du behöver.

VAD INNEBÄR HÄLSOPROFILBEDÖMNING?
Syfte: Ge ökad kunskap om hälsa och livsstil. Se och reflektera över samband mellan levnadsvanor och hälsa.  Motivera till att på ett aktivt sätt ta ansvar för sin hälsa.
Frågeformulär: Först får du själv fylla i ”Frågeformulär till hälsoprofilbedömning”. Detta innebär att du gör en bedömning av dig själv och dina levnadsvanor på en femgradig skala. Frågeformuläret går vi sedan tillsammans igenom.
Mätning: Vi mäter ditt blodtryck, längd och vikt. Grovleken på knän och handleder mäts vilket ligger till grund för beräkningar av viktgränser.
Arbetsprov: Du kommer att få cykla på en testcykel i 6-8 minuter. Belastningen är ganska låg och väljs med hänsyn till kön, ålder, vikt och träningstillstånd. Efteråt beräknas din kondition.
Avslutande diskussion: Slutningen får du möjlighet att i lugn och ro diskutera om och hur du själv kan påverka din hälsa.